Strona Główna Kontakt Podokręg Piłki Nożnej Myślenice
Do pobrania: PDF Sprawozdanie meczowe - PDF DOC Sprawozdanie meczowe - DOC


Strona główna





Aktualności

Komunikat nr 1 2020/2021

   Data dodania: 2-06-20 18:28:36

W zakładce "Komunikaty" został umieszczony najnowszy 1/2020-2021 Komunikat KG i KD z dnia 1.06.2020 r.



Rozgrywki 2020

   Data dodania: 11-05-20 22:21:49

Polski Związek Piłki Nożnej informuje, że zgodnie z decyzją prezesów Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej podjętą 7 maja br., rozgrywki seniorskie w IV lidze i niższych klasach rozgrywkowych oraz rozgrywki młodzieżowe prowadzone przez Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej we wszystkich kategoriach wiekowych zostały odwołane.

Decyzje odnośnie rozgrywek III ligi mężczyzn, rozgrywek kobiecych oraz pozostałych prowadzonych przez PZPN, zostaną podjęte przez Zarząd PZPN podczas najbliższego posiedzenia, zaplanowanego na wtorek 12 maja.

KOMUNIKAT PREZESÓW WOJEWÓDZKICH ZWIĄZKÓW PIŁKI NOŻNEJ

W dniu 7 maja 2020 roku odbyło się zebranie Prezesów Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej, poświęcone w szczególności przeanalizowaniu możliwości wznowienia i dokończenia zawieszonych rozgrywek seniorskich IV ligi i niższych klas rozgrywkowych oraz rozgrywek młodzieżowych prowadzonych przez WZPN-y, które zostały zawieszone z uwagi na wprowadzony na terytorium Polski stan epidemii.

I. Prezesi Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej, mając na względzie zachowanie zasad sportowej rywalizacji i współzawodnictwa sportowego pozostawali, od momentu zawieszenia rozgrywek, w oczekiwaniu na możliwość wznowienia i zakończenia rywalizacji sportowej w sezonie 2019/2020.

II. Oczekiwana przez Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej możliwość kontynuowania rywalizacji sportowej w piłce nożnej w prowadzonych przez te podmioty rozgrywkach piłkarskich musiała jednak pozostawać w zgodzie z obowiązującymi regulacjami prawa państwowego w tym zakresie. Z tego powodu w trakcie obrad przenalizowano formalnoprawną możliwość prowadzenia rywalizacji sportowej na szczeblach WZPN-ów. Stwierdzono, iż organy prowadzące rozgrywki są zobowiązane do bezwzględnego stosowania i respektowania postanowień polskiego prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Ww. akt prawny wprowadza obowiązujące do odwołania: zakaz zgromadzeń oraz imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, a także czasowe ograniczenie prowadzenia działalności związanej z poprawą kondycji fizycznej oraz związanej ze sportem, rozgrywkowej i rekreacyjnej. Wprowadzone od 4 maja br. zniesienie niektórych ograniczeń dotyczące m.in.:

a. stworzenia możliwości uprawiania sportu piłki nożnej na stadionach sportowych i boiskach z zachowaniem zasady, że na tych obiektach może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 6 osób i 1 trener korzystających z tych obiektów, z wyłączeniem ich obsługi, czy
b. stworzenia możliwości organizacji współzawodnictwa sportowego przez ligę zawodową działającą w najwyższej klasie rozgrywkowej w sporcie piłka nożna bez udziału publiczności przez osoby korzystające ze stadionów i boisk;
nie umożliwia jednak organizacji, przygotowania, ani też przeprowadzenia meczu piłkarskiego w innych, niż najwyższa, klasach rozgrywkowych w sporcie piłka nożna w Polsce.

III. Stosownie do rządowych planów tzw. „odmrażania życia społecznego” zniesienie ww. ograniczeń, umożliwiające organizację meczu piłkarskiego w niższych klasach rozgrywkowych ma nastąpić dopiero w IV (ostatnim) etapie znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem, w nie określonym na chwilę obecną terminie. Powyższe czyni niemożliwym zarówno kontynuowanie obecnie rozgrywek piłkarskich prowadzonych przez Wojewódzkie ZPN, jak również zaplanowanie terminu wznowienia tej rywalizacji w niedalekiej przyszłości, dopuszczającego nawet możliwość jej zakończenia do początku lipca bieżącego roku.

IV. Mając na uwadze przytoczone powyżej okoliczności faktyczne i prawne – Prezesi Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej wypracowali wspólne stanowisko o zakończeniu rozgrywek IV ligi i klas niższych oraz rozgrywek młodzieżowych prowadzonych przez Związki pomimo nierozegrania wszystkich zaplanowanych meczów, jednocześnie ustalając, iż jako kolejność drużyn w końcowych tabelach rozgrywek sezonu 2019/2020 przyjmuje się kolejność drużyn w tabeli po ostatniej rozegranej kolejce rozgrywek. Drużyny zajmujące miejsca premiowane awansem uzyskają awans do wyższej klasy. Po sezonie 2019/20 nie będzie natomiast spadków do niższych klas rozgrywkowych.

V. Zarządy Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej, realizując postanowienie pkt IV powyżej, podejmą stosowne uchwały w tym zakresie.

Kwestia rozgrywek III ligi mężczyzn, rozgrywek kobiecych oraz pozostałych rozgrywek prowadzonych przez PZPN, będzie przedmiotem obrad posiedzenia Zarządu PZPN, które zaplanowane jest na 12 maja 2020 roku.



Informacje dot. treningów

   Data dodania: 11-05-20 22:18:31

Podokręg Piłki Nożnej Myślenice podaje do wiadomości informacje dotyczące prowadzenia treningów oraz odmrażania rozgrywek:

Odpowiedzi Ministerstwa Sportu - Jak korzystać z boisk od 4 maja?

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania - odmrażanie sportu po 4 maja - strona Rządowa



Zamknięcie biura

   Data dodania: 13-03-20 17:12:04

W związku z decyzją z Małopolskiego Związku Piłki Nożnej informujemy, iż Biuro Podokręgu będzie zamknięte od 16 marca 2020 roku aż do odwołania! Wszelkie sprawy załatwiane będą drogą telefoniczną oraz elektroniczną (e-mail, system Extranet).

Kontakt z Podokręgiem Myślenice możliwy w dniach pn-śr oraz w piątek w godzinach 14:00-18:00 pod numerami telefonów:

502 582 341 - Stefan Socha

606 930 228 - Filip Magiera

533 493 593 - Oliwier Bzowski



ODWOŁANIE ROZGRYWEK

   Data dodania: 11-03-20 14:25:03

W związku z decyzją Prezydium Małopolskiego Związku Piłki Nożnej Podokręg Myślenice zawiesza do końca marca 2020 r. wszelkie rozgrywki piłkarskie. Dotyczy to m. in. Finału Pucharu Polski na szczeblu PPN Myślenice oraz Turnieju Żaków o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice! Więcej informacji będzie podawane na stronie Podokręgu Myślenice wkrótce.



Terminarze młodzieżówek

   Data dodania: 4-03-20 22:52:19

AKTUALIZACJA! 10.03.2020 r. - dodano drużynę Wrzosy Osieczany do rozgrywek III Ligi Młodzika gr. 1. Zespoły zainteresowane które przesłały już terminy prosimy o weryfikację terminarza!

Komisja Gier PPN Myślenice przedstawia terminarze grup młodzieżowych - I Liga Juniorów Młodszych Myślenicko-Wielicka, II Liga Trampkarzy, III Liga Trampkarzy, II Liga Młodzików, III Liga Młodzików Grupa I, III Liga Młodzików Grupa II oraz III Liga Młodzików Grupa III w wersji edytowalnej. Klub będący gospodarzem w poszczególnych zawodach zobowiązany jest do przekazania w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2020 r. daty i godziny oraz miejsca rozgrywania spotkania za pomocą poczty elektronicznej na adres podokreg@myslenice.pl. Klubom które nie przekażą powyższych informacji w określonym wyżej terminie Wydział Gier wyznaczy termin z urzędu.

I LIGA JUNIORÓW MŁODSZYCH MYŚLENICKO-WIELICKA

II LIGA TRAMPKARZY

III LIGA TRAMPKARZY

II LIGA MŁODZIKÓW

III LIGA MŁODZIKÓW GRUPA I

III LIGA MŁODZIKÓW GRUPA II

III LIGA MŁODZIKÓW GRUPA III



Terminarze seniorów

   Data dodania: 4-03-20 06:13:38

Komisja Gier PPN Myślenice przedstawia terminarze na rundę wiosenną Klasy A, Klasy B gr. I oraz Klasy B gr. II

KLASA A

KLASA B GRUPA I

KLASA B GRUPA II



Finał Pucharu Polski

   Data dodania: 4-03-20 06:11:59

Komisja Gier PPN Myślenice na posiedzeniu w dniu 28.02.2020 r. ustaliła termin meczu finałowego Pucharu Polski na szczeblu PPN Myślenice w sezonie 2019/2020 pomiędzy drużynami Orzeł Myślenice - Jordan Zakliczyn na dzień 14 marca 2020 r. o godz. 15:00 na boisku Jordana Zakliczyn.



Przeglądaj informacje archiwalne »