Strona Główna Kontakt Podokręg Piłki Nożnej Myślenice


Schemat organizacyjny

Prezes Podokręgu Piłki Nożnej Myślenice: SOCHA Stefan tel. 502 582 341

V-ce Prezes ds. Organizacyjno-finansowych: ULMAN Czesław tel. 516 175 458

V-ce Prezes ds. Sportowych: LIJEWSKI Zbigniew

V-ce Prezes ds. Sędziów: CIENKOSZ KrzysztofPrezydium

SOCHA Stefan, ULMAN Czesław, LIJEWSKI Zbigniew, KARSKI Andrzej, SROKA Franciszek, MURZYN RobertZarząd PPN Myślenice

SOCHA Stefan, ULMAN Czesław, CIENKOSZ Krzysztof, LIJEWSKI Zbigniew, KARSKI Andrzej, SROKA Franciszek, MURZYN Robert, MAGIERA Filip, DUDZIK Józef, ŻĄDŁO EdwardWydział Gier PPN Myślenice

SROKA Franciszek – Przewodniczący, ŻĄDŁO Edward, DUDZIK Józef,Wydział Dyscypliny PPN Myślenice

MURZYN Robert – Przewodniczący, CIENKOSZ Krzysztof, DUDZIK Józef,Kolegium Sędziów

CIENKOSZ Krzysztof – Przewodniczący tel. 503 050 987,
ŻARSKI Łukasz - Sekretarz,
MUNIAK Rafał - Skarbnik,
Bała Bartłomiej,
CIENKOSZ Karol,
WĄTOREK Krzysztof,
MAGIERA Filip - ref. obsadyKomisja Rewizyjna

GÓRKA Maciej – Przewodniczący, FIJAŁ Wiesław, ....,